دایاگنوز انسانی : عادت بد

دایاگنوز انسانی : عادت بد

کار به جایی کشیده که بین تلویزیون و زنده نماندن ، زنده نماندن رو انتخاب می کنم . بین یک لیوان نوشابه و یک سال دوری و غربت ، یک سال دوری و غربت رو انتخاب می کنم . اینقدر از عادت های بد زده شدم ، که حتی ذره ای اندیشیدن درباره آنها ، خاطرم را آزرده می کند . ذره ای عقب ماندن از برنامه روزانه ام ، تمام ساعات باقی مانده را از تقویم زندگیم خط می زند . لحظه ای از دست دادن تمرکز ، قسمت زیادی از زمانم را به چرایی از دست دادن آن اختصاص می دهد .

یکی از ویژگی های شخصیتی منفی من شاید به همین مورد برمی گرده که حتی تاب تحمل دیدن انجام بعضی اعمال رو در اطرافیانم ندارم . موضوع هر کسی یک نقصی داره هم انگار برایم تعریف نشده است . نمی دانم دچار تفکر ماشینی شدم و یا یک دل آزردگی کوتاه مدته اما هرچه که هست امیدوارم تب و تابش رو کاهش بدم تا موجب دلسری دوستان نشود .

پ . ن : جزو اولین مطلب های سرراست در راستای عیب یابی انسانی 🙂

1+