لحظه نگار : و باز جوانه ها

کم کم احساس می کنم وبلاگ را به گلخانه تبدیل کرده ام . اما مگر نمی گویند باید از دغدغه ها نوشت ؟ خب دغدغه ام فعلا این ها شده اند !

ادامه ی مطلب

2+

لحظه نگار : اردک ها

این اردک عزیز ، زینت بخش سفر نیم روزه ام به اطراف شهرم بود . و چقدر عزیز بود 🙂

پانویس : نمیدونم چرا جلو چشم من داشت سرشو می کرد داخل آب و پاهای نارنجیشو به بالا پرتاب می کرد . بقیه دوستاش خیلی آروم بودند . نتیجه اش هم این شد که از اون همه اردک ، من این یکی رو برای عکس گرفتن انتخاب کردم !

2+