من

می دانید …

این نوشته ها را امیرمسعود حدیدی نوشته است . فامیلی عجیبی دارد ، نه ؟

اگر تحصیلات آکادمیکش را بخواهید ، دانشجوی سال دوم پزشکی است و فقط همین ! یعنی هنوز پزشک و … نیست و از هرگونه دریافت لقب دکتر و … و شنیدن جملات ” در فکر چه تخصصی هستی ؟ ” نفرت دارد !

حدسی اگر تا به اینجا زده باشید ، احتمالا درباره علاقه اش به نوشتن است . برای او نوشتن دیوار نخستی است که وقتی از همه ی دروازه های زندگی او را بیرون می افکنند ، به آن تکیه می دهد و عزمش را برای بازگشت جزم می کند . نام وبلاگش هم از همین علاقه ی او ناشی می شود .

می خواهد بدانید که می توانید اینجا را به مثابه ی اتاق مجازیش به شمار آورید . او می خواهد اینجا زندگی کند . می خواهد به این قاب ، روح ببخشد .

و سعی اش اینست اگر دغدغه نویسی می کند ، از درونش هستی گرفته باشند . اگر مطالبی بر پایه شهود و منطق می نویسد ، بروز ترین و کارآمد ترین ها باشد .

و مهمترین از همه می خواهد بدانید ، هرچه باشد ، مخاطب اولش خود اوست و طبیعتا این نوشته ها از سلایق و طرز تفکر خود او تبعیت می کنند و ممکن است در تضاد با اندیشه های خوانندگان باشد .

و چه بهتر اگر بدانید ،  او هم  مانند تمام عناصر طبیعت در حال تغییر است و وبلاگ نویسی را هم برای همین هدف در اختیار گرفته است .

پس او امکان به وجود امدن تضاد را در نوشته هایش می دهد و همین را نشانه ی رشد شخصی خود می داند .

پیشنهاد می کنم به بخش نگاره های شخصی هم سر بزنید .


برای ارتباط شخصی ( تر نسبت به ارسال نظر در زیر مطالبش ) می توانید ایمیل بزنید .

و امیدوار است گوگل پیام هایتان را به اسپم نبرد !

پروفایل Linkedin

پروفایل متمم