درباره من

اگر هنوز این نوشته را می بینید ، به این معنی است هنوز در تکاپویی برای یافتن خویشتنم . امیدوارم این جمله را هرگز عوض نکنم .


مشغول به یادگیری پزشکی می باشم (سال دوم ) . عکاسی را هم بر سر راهم می بینم .عاشق یادگیری زبان بخصوص انگلیسی و فرانسوی هم هستم. امیدوارم مسیرم از جاده مهربانی و مسئولیت پذیری بگذرد .


نوشتن و کتابخوانی هم بسیار دوست دارم . اما فعلا ابتدای راه هستم …


خوشحال می شوم در  اینباکس [email protected]  پیام هایتان را ببینم . ( امیدوارم گوگل پیامتان را به اسپم نبرد ! )

1+